DỊCH VỤ CUNG CẤP

1. Tư vấn đầu tư
2. Hỗ trợ kĩ thuật
3. Bổ sung quy hoạch
4. Đo bức xạ (lắp đặt, O&M)
5. Khảo sát kĩ thuật
6. Pre FS, FS, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, dự toán chi phí, mô hình tài chính
7. Phân tích sản lượng điện hàng năm
8. Đánh giá tác động lưới điện, SCADA, đo đếm, bảo vệ rơ le…
9. Đánh giá tác động môi trường, PCCC
10. Lập HSMT và đánh giá HSDT
11. Các báo cáo thẩm tra
12. Tư vấn quản lý dự án
13. Giám sát xây dựng

một số DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Dự án: ĐMT LUTACO 2
Công suất: 700MWp
Địa điểm: Đắc lắc 
Khách hàng: LUTACO + LB Vogt ( Đức ) 
Phạm vi: Báo cáo NCKT, TKCS, ESIA, Báo cáo đấu nối,…
Năm: 2019
Dự án: ĐMT Cambodia 1
Công suất: 850MWp
Địa điểm: Cambodia
Khách hàng: Asia Global Corp (Đức)
Phạm vi: Báo cáo NCKT, TKCS, ESIA, Báo cáo đấu nối,…
Năm: 2019
Dự án: ĐMT Gelex
Công suất: 50MWp
Địa điểm: Ninh Thuận
Khách hàng: Gelex/SCI E&C (EPC Contractor)
Phạm vi: Thiết kế kĩ thuật, thiết kế chi tiết, nhà thầu  EPC
Năm: 2018 – 2019 (COD)
Dự án: ĐMT Cảm Hòa
Công suất: 50MWp
Khách hàng: Hoành Sơn Group
Phạm vi: Báo cáo NCKT, TKCS, TKKT, TKBVTC, nhà thầu EPC
Năm: 2018 – 2019
Dự án: ĐMT Phong Điền
Công suất: 42MWp
Địa điểm: Thừa Thiên Huế
Khách hàng: TTC/NSN-SHARP
Phạm vi: BSQH, TKBVTC
Năm: 2018 (COD)
Dự án: ĐMT Krongpa 1
Công suất: 69MWp
Địa điểm: Gia Lai 
Khách hàng: GEC/TTC/JGC
Phạm vi: BSQH, NCTKT, thẩm tra, TKKT
Năm: 2018 (COD)
Dự án: ĐMT Dầu Tiếng 1&2
Công suất: 420MWp
Địa điểm: Tây Ninh
Khách hàng: Xuân cầu + B Grimm Power
Phạm vi: FS, TKCS, KSTT
Năm: 2018-2019 (COD)
Dự án: ĐMT Sao Mai
Công suất: 104MWp
Địa điểm: Ninh Thuận
Khách hàng: Sao Mai Group, S & W (EPC)
Phạm vi: Thẩm tra  FS và thiết kế chi tiết
Năm: 2018-2019 (COD)
Dự án: ĐMT TTC – Tây Ninh
Công suất: 46MWp
Khách hàng: TTC / JGC
Phạm vi: TKKT
Năm: 2018 (COD)
Dự án: ĐMT CMX Sunseap – Ninh Thuận
Công suất: 168MWp
Khách hàng: Sterling an Wilson (EPC Contractor)
Phạm vi: TKKT, TKBVTC
Năm: 2018-2019 (COD)