DỊCH VỤ CUNG CẤP

1. Tư vấn đầu tư
2. Hỗ trợ kĩ thuật
3. Bổ sung quy hoạch
4. Khảo sát kĩ thuật
5. Pre FS, FS, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, dự toán chi phí, mô hình tài chính
6. Phân tích tác động lưới, SCADA, đo đếm, bảo vệ rơ le, …
7. Đánh giá tác động môi trường, PCCC
8. Lập HSMT và đánh giá HSDT
9. Các báo cáo thẩm tra
10. Tư vấn quản lý dự án
11. Giám sát xây dựng

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Dự án: Điện sinh khối Bình Phước
Công suất: 10MW
Địa điểm: Bình Phước
Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Đỉnh Việt 
Phạm vi: Lập hồ sơ bổ sung quy hoạch
 
Dự án: Điện sinh khối Quảng Nam
Công suất: 6MW
Địa điểm: Quảng Nam 
Khách hàng:EPC SSEC
Phạm vi: Thiết kế kĩ thuật
 
Dự án: Điện sinh khối An Khê
Công suất: 95MW
Địa điểm: Gia Lai
Khách hàng: Công ty CP đường Quảng Ngãi
Phạm vi: Báo cáo thẩm tra cho FS và đánh giá tác động môi trường
Dự án: Điện sinh khối Cà Mau
Công suất: 2 x12 MW
Địa điểm: Cà Mau
Khách hàng: Công ty TNHH XNK sản xuất chế biến gỗ Cà Mau
Phạm vi: FS, thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường và những nghiên cứu khác
 Dự án: Điện sinh khối KCP Phú Yên
Công suất: 60MW
Phạm vi: Báo cáo thẩm tra cho FS
 
Dự án: Nhà máy điện rác Quảng Trị
Công suất: 9 MW |Địa điểm: Quảng Trị
Khách hàng: Công ty CP Năng lượng Thiên Phúc
Phạm vi: Báo cáo đề xuất DA, Hồ sơ BSQH
Dự án: Nhà máy điện rác Gia Lai
Công suất: 9 MW |Địa điểm: Gia Lai
Khách hàng: Tổ hợp NĐT:
  Công ty  TNHH Bách Khoa Á Châu
  Công ty  CP ECOTECH Việt Nam
  Công ty TNHH Xây dựng Minh Việt
Phạm vi: Báo cáo đề xuất DA, Hồ sơ BSQH
Dự án: Nhà máy điện rác Nam Định
Công suất: 9 MW |Địa điểm: Nam Định
Khách hàng: Công ty CP NL Greenity Nam Định
Phạm vi: Báo cáo đề xuất DA, Hồ sơ BSQH
Dự án: Nhà máy điện rác Gia Lai
Công suất: 9 MW |Địa điểm: Gia Lai
Khách hàng: Tổ hợp NĐT:
  Công ty  TNHH Bách Khoa Á Châu
  Công ty  CP ECOTECH Việt Nam
  Công ty TNHH Xây dựng Minh Việt
Phạm vi: Báo cáo đề xuất DA, Hồ sơ BSQH