NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ CHÍNH THẮNG

✅ Địa điểm: Ninh Thuận

✅ Công suất: 50 MW++

✅ Khách hàng: WIN Enegry Corp

✅Phạm vi: NCKT, TKCS, nghiên cứu tác động nối lưới, đánh giá tác động MT – XH, …

✅ Năm: 2016-2017 (COD)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *