VATEC được thành lập vào năm 2011, với trụ sở chính tại số 20 đường A2, KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang.

NGUỒN NHÂN LỰC

Tổng: 82 

  • 3 Tiến sĩ

  • 3 Thạc sĩ

  • 16 Kĩ sư điện

  • 6 Kĩ sư cơ khí

  • 3 Kĩ sư nhà máy điện

  • 14 kĩ sư xây dựng

  • 8 cử nhân kinh tế

  • 9 chuyên ngành khác